Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy


Menu

Bieżący katalog: Struktura własnościowa i majątek

Katalog wyżej: Menu Przedmiotowe

Lista artykułów:


Struktura własnościowa i majątek

Młodzieżowy Orodek Socjoterapii Nr 7 w Warszawie jest jednostką organizacyjną m. st. Warszawy.

Właścicielem nieruchomości oraz mienia  będącego we władaniu i użytkowaniu  Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii Nr 7 w Warszawie jest m. st. Warszawa.

 

Bilans finansowy za rok 2018.pdf


Wprowadził BZMW/ext.LSzczygiel 2012-11-13
Aktualizujący bzmw/ext.kminko 2019-05-14
Zatwierdzający bzmw/ext.kminko 2019-05-14
Publikujący Bartold Jan (Gabinet Prezydenta (GP)) 2019-05-14
Wersja standardowa