Kanał Wyżej
Struktura własnościowa i majątek

Młodzieżowy Orodek Socjoterapii Nr 7 w Warszawie jest jednostką organizacyjną m. st. Warszawy.
Właścicielem nieruchomości oraz mienia  będącego we władaniu i użytkowaniu  Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii Nr 7 w Warszawie jest m. st. Warszawa.
 
Bilans finansowy za rok 2018.pdfStrona główna
Rejestr zmian
MENU
Dokumenty
Struktura własnościowa i majątek

Wersja standardowa